Kalteberatasun faktoreak

Badira indarkeriaren aurrean kalteberatasuna handitzen duten faktoreak eta biolentziaren arriskua gutxitzen dutenak. Honakoak dira: 

 • Buru gaixotasuna duten emakumeen indarkeriarekiko kalteberatasuna handitzen duten gizarte faktoreak, egitura faktoreak eta faktore pertsonalak:
  • Buruko gaixotasunak duen estigmak eragiten duen bakardadea eta isolamendua. 
  • Indarkeriaren inguruko kontaketari sinesgarritasun mugatua ematen zaio. 
  • Lan-eza eta baliabide ekonomikoen falta. 
  • Gizartean parte-hartze baxua.
  • Gizartearekiko isolamendua eta bakardadea.
  • Indarkeriaren aurkako zerbitzu publikoak ez daude emakume horien beharretara moldatuta. 
  • Norberaren burua babesteko baliabide eza. 
  • Autonomia-eza eta beste pertsona batzuekiko mendekotasuna. 
  • Autoestimu txikia.
  • Bikotea sortzeko zailtasunek harreman desorekatuak eta desegokiak sor ditzakete. 
  • Bizitzari bakarrik aurre egiteko gaitasun faltaren sentimendua.
  • Norberaren burua gutxi baloratzeak dakarren abusuzko-harremanak justifikatzeko joera.
  • Informazioa eskuratzeko eta zerbitzuak erabiltzeko zailtasun handiagoa.

 

 • Indarkeria arriskua gutxitzen duten faktoreak: 
  • Gizartearen eta familiaren aldetik sostengua eta sarea izatea.
  • Lana izatea eta pobrezian ez bizitzea. 
  • Buru gaixotasuna duten pertsonen eta senideen elkarteen laguntza izatea.
  • Konfiantzazko profesional batekin hitz egin ahal izatea.
  • Zerbitzu publikoen esku-hartzean genero perspektiba eta emakumeen ahalduntzea kontuan hartzea.

 

 • Indarkeria jasateko arriskua areagotzen duten beste faktore batzuk:
  • Haurtzaroan familiarteko biolentzia jasan izana. 
  • Aitak amarenganako indarkeriaren lekuko izatea. 
  • Buru nahasmenduaren sintomatologiaren larriagotze momentu batean egotea.
  • Haurdunaldia.
  • Diagnostiko batzuek arriskua handitzen dute.